Skandaler

Andersen kom og hentede mig Kl. 9, og vi gik sammen ud til Kauslunde. Undervejs fortalte Andersen, at han i Går hos Bøttme havde hørt en hel Del om Sædelighedsaffæren, der griber mere og mere om sig og truer med at vokse Accessor Wilcke over Hovedet, bare jeg slipper.

Jeg kastede mig over Aviserne om Morgenen for at læse om den Albertiske Affære, der har sat hele Landet i den heftigste Bevægelse, det opfattes som en Landesorg.

Haffner kom sent ned, han var fuld af Meddelelser om Albertiaffæren og det eventuelle Ministerium. Vi gik rundt inden Frokost.

Jeg gik ud at se til Graae. Var i trykket Sindsstemning. Inden jeg gik til Rosenkrantzes Middag besøgte jeg den Gamle, der lige kom fra Rigsdagen og så meget mørkt på den politiske Situation.

Da jeg kom hjem forefandt jeg et højst ubehageligt Brev fra Slubberten i Claragade i Odense, ham Barberen. I en meget brøsig og truende Tone fortæller han mig, at den til Amerika rejste Svend trods sin skriftlige Erklæring må have sladret af Skole.

Jeg har ikke reageret på Olauf Nielsens sidste Brev med Opfordringen til at sende ham Resten af Erstatningen. Efter hvad jeg har bragt i Erfaring har han virkelig forladt Odense og har begivet sig til Nykøbing på Falster, hvor Faderen har en Barberforretning.

Barber Nielsen skrev til mig fra Nykøbing at han om cirka 14 Dage kom til Odense og der agtede at overgive Sagen til Sagfører Frandsen. Så må jeg nok en af Dagene til Odense at tale med Frandsen. Lukkede som sædvanlig om Søndagen Døren til min Stue i Lås for at have Fred.

I Odense gik jeg i det øsende Regnvejr op i Overgade 3 for efter Aftale at træffe Frandsen. Sagfører Krarup, en ung smuk, stærkt blond Mand, kom mig i Møde og meddelte mig, at Frandsen havde været nødsaget til at tage til København men havde efterladt et Brev til mig.

Atter en stor og uhyggelig Sædelighedsaffære i København, Stellan Rye og Arendrup er arresterede.

I dag fylder Preben 57 År. Uhyggeligt med Folkebanken, der er gået fallit og så det dermed i Forbindelse stående Selvmord, Harald Plums.

Det Kongelige Teaters Stærekasse bliver nu nedlagt, det har været en grundig Fiasko med den Talescene, Venstre synes nærmest stemt for Det Kongelige Teaters Afskaffelse, Borgbjerg kæmper med rosværdig Iver for Bevarelsen.

Pænt Brev fra Frøken Clara Schwartz, der skriver om Karl Gustav Olsen, at han er et elskeligt Menneske.

Mærkeligt at den tredje Republik i Frankrig kan tåle en Skandale til som Staviskys, der næsten er værre end de tidligere, men det bliver sikkert en net Pind til Parlamentarismens Ligkiste.