2. August 1914

1. Verdenskrig bryder ud.

Sov slet ikke hele Natten og var glad da Natten var overstået, og Morgenen gryede. Nede ved Stalden stod Gerhard, Jens og Chaufførerne og læste Løbeseddelen, jeg råbte ud af Vinduet at de skulle bringe mig Løbeseddelen. Jeg fik den op gennem det høje Vindue i min Stue, det lød på, at Tyskland har erklæret Rusland Krig og at Frankrig mobiliserer, Ultimatummet var Bluf. Forældrene bestemte dem nu også under disse Forhold til at tage Hjem, og alt blev ordnet til Hjemrejsen. Jeg gik op til Conradsen for at høre om nogle af vore Folk skulle indkaldes, men det var ikke Tilfældet, han mente, at vi i morgen kunne begynde at høste Hveden. Nede i Haven sad Frøken Bjørner med Børnene, jeg talte lidt med hende. Kl. 11½ blev der spist Frokost og 12 toge alle afsted, og jeg var for første Gang i længere Tid alene. Jeg skrev til Viggo, var en Tur i Markerne og Hjem og hvile. Var meget sulten til Middagen, mon jeg ikke spiser for lidt?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti