Berlin

Der lå tre Breve til mig fra Moder, alle fulde af Kærlighed. Det sidste indeholdt Meddelelsen om at det nu var lykkedes Henny Moltke ved sit Koketteri at fange Wedell-Neergaard, nu er de forlovede.

Særlig Unter den Linden ser man betydelige Forberedelser til Kejserens 50-årige Fødselsdag. Misstemningen mellem ham og Folket synes jo nu at være trukket over, Krigsfaren ligeledes.

Til en hyggelig og rar og stemningsfuld Frokost hos Albrecht Schmidt. Sønnen Kai var blevet syg af Fåresyge i Oktober ferien og kunne nu ikke foreløbig vende tilbage til Latinskolen i Hillerød, det er en sød Dreng. Vi talte meget om Krigen, der ganske fyldte min Værts Sind.

Heine og Jacobsen tog afsted halv elleve, da Vejret var yndigt, benyttedes den nedslagne Landauer. Begge var meget glade ved deres Besøg. Vi andre gik en Tur i Skovene, mest samtalende om Krigen.

Skrev en Mængde Breve. Meget optaget af Begivenhederne i Frankrig, det ulykkelige Frankrig.