31. August 1914

Krigsstemningen i Danmark.

Fik et dybt bedrøvet Brev fra Fru Tobiesen, der i sin dybe Medfølelse for Frankrig, har hængt det smukke Billede af den franske Soldat, der står på Forpost nede i Afrika og med Længsel i Blikket følger Trækfuglens Flugt mod Frankrig. Hendes Broder, Oberst Rist, ser med megen Ængstelse på Danmarks Fremtidsskæbne. Brev fra Moder, der er harmdirrende over Tyskernes Ugerninger.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti