30. September 1938

Münchenaftalen underskrives.

En stor, betydningsfuld Dag er det i dag, Chamberlain, Daladier, Mussolini og Hitler er blevne enige, og de have underskrevet en Protokol, der udleverer Sudeterlandet til Tyskland. Det sølle Tjekkoslovakiet fik ikke en Gang Lov til at have en Repræsentant med, medens ”de fire store” forhandlede om dets Skæbne; det viser, i hvilken Grad Bestemmelserne i Freden i Versailles er forvandlede til Papirlapper; de små Nationer have ikke mere et Ord at skulle sagt. Det i Kejsertiden så stormægtige Rusland er nu sunket ned til en Magt af anden Rang, Landets Navn er end ikke blevet nævnt under alt dette, og dog er Tjekkoslovakiet Ruslands Allierede. Rusland betragtes ikke mere som en Stormagt.

Italiens diktator Benito Mussolini (1883-1945) og Tysklands udenrigsminister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) ved underskrivelsen af Münchenaftalen, 30. september 1938. Fotografi af Heinrich Hoffmann 1938. Det Tyske Forbundsarkiv.

Emne
Årti