30. Juli 1910

Prinsesse Maries død.

Moder fortalte, at Prins Hans, under Besøget på Fredensborg, havde fortalt om Prinsesse Maries Død. De Anfald, der var gåede forud for Døden var af de tilkaldte Læger blevne karakteriserede som forårsagede af Drankergalskab og overdreven Nydelse af Morfin. Der var efter hende en Gæld på en Million, hvoraf Enkekejserinden af Rusland havde betalt Halvdelen, Hertugen af Chartres havde nægtet at betale noget, da han flere Gange havde dækket sin Datters Gæld, medens Prinsessen endnu var i Live. Hvor er der megen Humbug i Verden: Prinsesse Marie, der var usædelig, fordrukken, morfinnist, spillesyg, hun var det danske Folks Afgud.

Prinsesse Marie af Orléans (1865-1909). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti