3. August 1914

1. Verdenskrig bryder ud.

En rar Formiddag. Besørgede en Del Skriveri og begav mig per Cykel ind til Kerteminde, hvor Folk stod i Grupper foran Husene og på Gadehjørnerne og talte med Ængstelse om Krigen. Et Par Byrådsmedlemmer fortalte mig, at Kerteminde snart ville henligge i Mørke, da man på Grund af Krigen ikke kunne få Kul til Gas- og Elektricitetsværket. Var inde i Sparekassen, hvor Krigen kun havde haft liden Virkning endnu, blot et par Sparere havde taget deres Penge ud. Var inde hos Boghandler Eriksen for at få en Del Bøger indbundne. Gik ned i Køkkenet og beroligede det opstemte Personale, nu da Tyskerne er rykkede ind i Frankrig får de forhåbentlig næppe Tid til at tænke på os, medmindre England blander sig i Spillet; Frøken Fibiger sad hyggeligt i sit åbne Vindue og syede men så bekymret ud. Frøken Finnemand var fortvivlet, da hendes to Svogre, danske og dansksindede Sønderjyder, er udkommanderede i Krigen mod Frankrig. Mærkeligt med den stærke Sult jeg går med, jeg tør ikke spise mig mæt. Slugte Efterretningerne fra Krigen om Aftenen.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti