28. Marts 1917

Krigens gang.

Det var en nydelig Middag hos Generalkonsul Svenné, jeg havde den pæne og rare Frue til Bords. Bordet var smukt dækket med Tulipaner i alle Regnbuens Farver. Jeg talte en Del med General Hegemann, der med Sympati og Varme omtalte Kejser Wilhelm, hvem han anså for den markanteste Personlighed i Verdenskrigen, omtalte ham desuden som den udmærkede Familiefader, som den ligefremme og jævne Omgangsfælle, hans fænomenale Hukommelse og Kundskaber berømmede han højt. Hvor Sophie Brockdorff så godt ud trods sin høje Alder. Havde en interessant Samtale med Etatsråd Møller, der er Direktør for Østifternes Kreditforening og Borgerrepræsentant, han sagde, at de tre femtedele af Københavns Indvånere for Tiden fik Understøttelse af Kommunen mest gennem Dyrtidshjælp og Brændselstilskud. Han talte i øvrigt om Kommunens støre Ødslen med Penge, særlig til ganske overflødige Bestillingsmænd; her kom han op at nappes med Overlæge Wimmer fra Sankt Hans Hospital, der lod til at være meget radikal. Fru Faber havde ikke hørt fra sin russiske Bedstemoder siden Revolutionens Udbrud, Mary har jo heller ikke hørt et Ord fra sin Slægt.

Kejser Wilhelm 2. af Tyskland (1859-1941). Fotografi 1915. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Emne
Årti