27. Juni 1937

Den spanske borgerkrig.

Langt interessant Brev fra Preben, der er meget optaget af den spanske Borgerkrig, der så nemt kan udarte til en ny Verdenskrig. England ved ikke sine levende Råd, man gyser for Tanken om en Sovjet-Republik i Spanien, men man er lige så uhyggelig til Mode ved det Perspektiv; Spanien helt underkastet Tyskland og Italien, og Gibraltar-Strædet lukket, og Englands Vej til Indien således spærret; Preben mente dog ikke, der bliver Krig Foreløbig, Englands Flådeplaner er endnu ikke gennemførte; den russiske Hær er i en syndig Uorden, efter at Stalin har ladet de øverste Anførere hænge, Frankrig står på Revolutionens Rand.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti