24. August 1939

Den tysk-russiske ikke-angrebspagt.

Tyskland synes noget at have forregnet sig med Hensyn til Virkningen af den nye Konstellation Rusland-Tyskland; England og Frankrig fastholder stadig, at ville støtte Polen i Tilfælde af Krig. De tyske Hære er på Vej mod den polske Grænse. Gud, lad det ikke blive til Krig… Besøgte Houmark, der lige kom fra Berlingske Tidendes Kontor; han fortalte, at Bladene fra Udenrigsministeriet havde fået Tilhold om at være meget forsigtige i Omtalen af de udenrigspolitiske Begivenheder; oppe på Berlingskes Kontor ventede man Krigens Udbrud hvert Øjeblik. Til at begynde med vil Tyskland og Italien vist nok være de stærkeste, men England vil måske kunne holde længst ud.  Vor Rigsdag bliver indkaldt i morgen, og der bliver taget militære Forholdsregler.

Ruslands diktator Josef Stalin (1878-1953) og Tysklands udenrigsminister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) ved underskrivelsen af den tysk-russiske ikke-angrebspagt, 23. august 1939. Fotografi 1939. Det Tyske Forbundsarkiv.

Emne
Årti