21. September 1931

Den verdenspolitiske situation.

Hans og Kai rejste om Morgenen tidligt. Mary kørte om Eftermiddagen ind til Damefrisøren i Odense, og Preben og jeg gik en god Tur. Preben fortalte meget fra Verdenspolitikken, blandt andet fra Forholdene i Rusland. Han fortalte meget om Frankrigs stormægtige Stilling som Europas førende Stormagt, både i militær og politisk Henseende. Han talte om, i hvor høj Grad Europas Prestige havde taget Skade siden Verdenskrigen, i Asien og Afrika ringeagtede man Republikkerne og forstod dem ikke, i de engelske Kolonier specielt i Indien, havde man Respekt for Kongefamilien og Aristokratiet, men når den engelske Regering gjorde et Medlem af Arbejderpartiet til Vicekonge i Indien, virkede det på så samme Måde som da den holstenske Adel i 1849 udtalte, at den ikke ville regeres af den sjællandske Bonde. Begyndelsen til Nedgangen for Europas Anseelse skete da Japan bankede Rusland i Krigen 1903 til 1905, Preben talte om, hvor tåbelig og kortsynet den engelske Glæde over de japanske Sejre havde været. Preben fortalte, hvorledes de Styrende i Rusland nu under Bolsjevikherredømmet principmæssigt demoraliserede Børn og unge Mennesker: I Skolerne var Væggene bemalede med usædelige Billeder, Børnene blev i 11 Års Alderen tilskyndede til at foretage Masturbationer, det var for at slå fast, at Begrebet Usædelighed var noget Nonsens.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti