21. August 1939

Tyskland og Rusland nærmer sig hinanden.

Ganske overvældet ved Meddelelsen om, at Rusland og Tyskland har afsluttet en Handelstraktat; det kan nok være, at Stalin har narret Bonnet og Chamberlain! Det er sket samtidig med, at der blev ført Skinforhandlinger fra russisk Side med den fransk-engelske Delegation, som skulle slutte en Militæralliance med Rusland. Hvad nu?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti