20. Marts 1940

Krigssituationen i Europa.

Talte med en Mand, der kom lige fra Berlin, de, der ikke har Rationeringskort, kan ikke få andet end Kartofler og Kartoffelvand. I England har man slagtet Halvdelen af alle Hønsene, det vil sikkert gøre disse tåbelige Regeringer mere villige til Fred, men hvem er nu stærkest, Blokken Tyskland-Rusland-Italien, eller Vestmagterne?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti