18. September 1946

Modstandsmanden og godsejeren Flemming Juncker kommer på besøg.

Arbejdede på Storkansleren. Besøg af Ingegerds Tilkommende, Flemming Juncker; han gør et klogt og intelligent Indtryk; lidt distræt; det er ikke nogen fin Mand. Han har oplevet meget i sit Arbejde med Modstandsbevægelsen under Krigen, både i Danmark og England, og det er under alt det, han har lært Ingegerd at kende; hans Samvirke med Kaj Munk var det interessant at høre om; fra England blev der gjort Forsøg på at få ham derover, men han ville ikke, han havde en Forudfølelse af at han skulle blive dræbt af Tyskerne, og det ville man forebygge over i England; det var overdraget Juncker at få ham ført til England, men han lod sig ikke lokke; Juncker havde Indtrykket af, at Digterpræsten mente, han ved sin Død kunne gavne Modstandsbevægelsen mere end ved at leve videre i England, hvor det lignede Munk! Juncker er godt inde i de internationale Forhold, troede ikke på en ny Verdenskrig, brød det løs mellem Amerika og Rusland, ville Russerne være ved Kanalen, inden Amerikanerne nåede Europa, men Amerikanerne var så langt de stærkeste. Juncker fortalte om sine store Foretagender på Overgaards med dets Areal på 2.000 Tønder Land; han mente, at Fremtiden i Europa var for det store Landbrug, da der overalt efter Krigen var Mangel på Arbejdskraft, 20 Millioner faldne, og Landbruget måtte af den Grund drives med Maskiner, hvad man havde indset i Rusland.

Modstandsmanden og godsejeren Flemming Juncker (1904-2002). Udateret fotografi. Privateje.

Årti