11. November 1942

Reaktionen på Regeringsskiftet.

Den tyske Hær rykker mod Syd i Frankrig for at hindre Amerikanerne i at indskibe sig til Marseille. Det arme Frankrig er blevet hårdt straffet for den Letsindighed, hvormed det erklærede Tyskland Krig i 1939. Mon dette nu ikke skulle blive Begyndelsen til Enden på Krigen? Tilsyneladende tager man det roligt her i Danmark, at Ministeriet Scavenius er blevet dannet; Erik Scavenius er dog vel eller den mest hadede Mand i Landet, men nu tør man åbenbart ikke mukke længere siden Dr. Best og General Hanneken råder for Danmark. Skrev et langt Brev til Karl Gustav, der atter er blevet helt eksalteret og vil forlade Betty Nansen Teatret for at lytte til Direktør Melsings Lokketoner. Melsing er forelsket i ham og håber på mine Penge, det er vist Hemmeligheden; men nu må jeg have talt med Landsretssagfører Kehler om Sagen.

Politikeren og udenrigsministeren Erik Scavenius (1877-1962). Fotografi af Peter Elfelt cirka 1914. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti