10. September 1936

”Romeo og Julie” på Folketeatret.

Det trækker op til en Krig mellem Tyskland og Rusland – mon virkelig det nu så røde Frankrig med Blum i Spidsen vil benytte Lejligheden til at falde Tyskland i Ryggen? Brev fra Direktør Thorvald Larsen, der beklager sig over, at Romeo og Julie med Fru Skouboe som Julie går for halvtomme Huse, det er også for galt!

Skuespillerne Else Skouboe (1898-1950) og Hans Kurt (1909-1968) i Romeo og Julie på Folketeatret. Fotografi 1936. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti