1. Maj 1939

Besøg af Karl Gustav Ahlefeldt.

Hitlers med så megen Spænding af hele Verden ventede Tale er holdt i forholdsvis rolig Toneart, men han lader dog skimte, at han næppe holder Fingrene fra Danzig i Længden. Polens Ministres Sprog er ganske anderledes frækt, de føler, de have Frankrig og England i Ryggen, men at disse tåbelige Mennesker ikke kan forstå, hvor farlig en rød Invasion af Djævlene i Moskva kan blive for dem. Det ville sikkert betyde finis Poloniae… Havde et rart langt Besøg af Karl Gustav, der har fået Gürstov til Efternavn: Han så så godt ud i sin Lykke, blot det nu må holde; han kalder sin Forlovede det bedste Menneske på Jorden, mon hun nu også er det? Han har svoret på, at han aldrig mere skal tale til mig om Pengesager, og at han er blevet fornuftig, men jeg kunne ikke desto mindre forstå på ham, at han øste ud af mine penge til sin Lejlighed, der dog lader til at være nogle beskedne Kvistværelser. Rart at de begge glæder sig til at få Børn. Karl Gustav var glad over sin vellykkede Sæson og var blevet meget rost af Fru Betty Nansen. Både Henrik Bentzon og Sigfred Johansen skal til Det Kongelige Teater; når mon det bliver Karl Gustavs Tur?

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti