Biografer

Jeg havde – halvt modstræbende bestemt mig til at gå hen i Biografteatret at se den så meget omtalte Film Terje Wigen.

Var atter henne at se filmen Mr. Smith kommer til Washington, da jeg ikke nåede at få Slutningen med forleden, det interesserede mig meget at se denne Fremstilling af republikansk Korruption på Baggrund af den unge idealistiske Mr. Smith.

Var henne at besøge Houmark, der talte om, at Karl Gustav havde gode Chancer for at komme til Det Kongelige Teater, Teaterforholdene er ellers rent desperate.

På Vejen hen til Saga Bio så jeg på to Steder Sammenstimlinger; jeg går principmæssigt en lang Bue udenom, når jeg ser, der er Opløb et eller andet Sted, man skal ikke af bare Nysgerrighed gøre det endnu vanskeligere for Politiet.

Var i Kino-Palæet til den nydelige Film Alle Mand på Dæk, som jeg glædedes og rørtes ved.

Nu kommer Betty Nansen med en ny Overraskelse, hun vil benytte det gamle Casino til Biografteater; hun er en urolig gammel Dame, og som hun kan gøre Reklame, hun vil også gøre religiøs Propaganda ude på Casino og lader til at have fastholdt sine Oxford-Forbindelser.

Havde en rar Eftermiddag henne i Kinopalæet, hvor jeg for anden Gang så Hans Onsdagsveninde. Karl Gustav så så godt ud; det upålidelige, der er i hans Karakter, har han ikke vanskeligt ved at gengive i Rollen her; lo hjerteligt over Peter Malberg som Baldur Svanemose.

Christensen fortalte imorges, at da han iaftes var steget ud af en Sporvogn, havde nogle tyske Soldater truet ham med en Revolver; det lykkedes ham at undslippe.

Var meget tidligt oppe og arbejdede på ”Storkansleren”, til Svend Melsing kom. Han meddelte mig, at Henrik Bentzon havde købt det tidligere Betty Nansen Teatret og ønskede nogle Medaktionærer.

Arbejdede på Storkansleren. Så den amerikanske Film, der har vakt så stor Opsigt over hele Verden Månen skjuler sig. Filmen foregår under Besættelsen i Norge, men den er uden Fanatisme.

Odensebladene taler meget rosende om Karl Gustav; min Søn har været underkastet et langt Interview af Fyns Venstreblad; det er holdt i en kåd og drengeagtig Tone og omhandler både hans Ægteskab og Forholdet til mig og mange andre Ting, som ikke vedkommer Publikum.

Var henne i Saga at se Karl Gustav i den Film, som en Søn af hans afdøde Ven, Gösta Ekman har skrevet Op med lille Martha; jeg morede mig kostelig og glædede mig over, at det noget vanskelige Emne, en Mand i Damedragt, ikke gav Anledning til Lummerhed.