9. Februar 1915

Krigen rykker tættere på.

Fra Korsør til Slagelse kørte jeg med Kai Lerche, der med Gru talte om vor mulige Indblanding i Krigen nu efter Preussens desperate Udæskning af alle søfarende neutrale Nationer. Han mente, hvad mange med ham mene, at vort hele Hærvæsen var i en slem Uorden, særlig da Forsvarsministeren ligefrem arbejdede på at nedbryde Disciplinen. I Slagelse havde jeg 4 Timers Ophold. Mærkeligt at se alt de meget Militær i det før så civile Slagelse. Vore Soldater se dog nærmest ud som Klovnerne, og hvor se dog de danske Officerer simple!

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti