8. Marts 1941

Thorvalds Staunings foredrag i Studenterforeningen.

Middag Kl. 5 og derefter henne i Studenterforeningen at høre Stauning om Situationen her hjemme og ude i Verden. Det er forbavsende dannet et Væsen denne tidligere Tobaksabejder har erhvervet sig, han har gode Manerer og Sikkerhed uden Arrogance; han taler et rent karskt Sprog, og i Modsætning til Akademikerne betjener han sig ikke af Fremmedord. Stauning har en klippefast Tro på, at Tyskland skal sejre i Krigen, og selv om det ikke vinder en absolut Sejr, mener Stauning, at Tyskland vil danne et nyt Europa under sit eget Førerskab; de enkelte Lande, således Danmark vil få Lov til at bevare deres Sprog, Konge, Flag og Forfatning, men Tyskland vil indføre en Planøkonomi, som alle de europæiske Stater skal rette sig efter. Foredraget var meget fængslende og holdt med Staunings urokkelige […] uden en eneste Frase og uden Morsomheder og uden den svageste Hentydning til Spørgsmålet Socialisme.

Statsministeren Thorvald Stauning (1873-1942). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti