8. Maj 1943

Forskelligt vedrørende krigen.

Nu er de tre Sabotører, der også er Kommunister, arresterede, og Føreren er af de tyske Myndigheder dømt til Døden; Erik Scavenius er gået i Forbøn for Manden, hvis Straf er blevet forandret til livsvarig Indespærring i et tysk Tugthus. Manden vil vist senere ønske, at han i Stedet for Benådningen var blevet henrettet, for der skal være frygteligt i de tyske Straffefangelejre; Nielsen har fortalt mig derom, hans Broder, der er Medlem af Frikorpset skulle ”som Rekreation” være Opsynsmand ved en af Fangelejrene i Berlin, ”Rekreationen” var meget påtrængt, idet han havde fået en Kugle gennem den ene Lunge; han fortalte, at Straffefangerne i Lejrene blev behandlede ganske som Galejslaverne i gamle [Dage], for den mindste Forseelse var Straffen Prygl, således fik de, der ikke arbejdede flittigt nok, Prygl.

Politikeren og udenrigsministeren Erik Scavenius (1877-1962). Fotografi af Peter Elfelt cirka 1914. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti