8. Januar 1942

Ambassadør Kauffmann går sine egne veje.

På Forsiden i alle Bladene er der Beretninger om Kauffmanns nyeste Handling; Fyren optræder ganske som Oberst Gaulle og modarbejder Konge og Regering. Han erklærer over for den amerikanske Regering, at dersom Danmark var frit og uafhængigt, ville det slutte sig til England; England har skyndt sig at inkorporere ”Det frie Danmark” blandt Tysklands Fjender. Kauffmann fortjener en alvorlig Straf, men sejrer England, får vi Ordre til at belønne ham. Det tankeløse Folk her i København holder med Kauffmann, Mand og Mand imellem, kaldes Slubberten ”Patriot” i Modsætning til Erik Scavenius, der har udleveret Danmark til Tyskland.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti