7. Januar 1942

Krigssituationen i Danmark.

Overlæge Borberg kom og så til mig, og jeg klagede min Nød til ham over Tvangstankerne. Det er en Sygdomsform, som er almindelig mellem hans Patienter; han gav mig nogle Piller, som skulle oplive og derved dulme Tvangstankerne. Borberg er meget engelsksindet og tror fuldt og fast på Englændernes Sejr; han mener, at hvis Tyskland sejrer, er det ude med vores Selvstændighed; han sagde, at adskillige af de danske Jøder gik med Selvmordstanker, idet de mente, at der efter Hitlers Bud ville komme Jødeforfølgelser i Danmark; Borberg talte om, at Tyskerne vist til Foråret ville udskrive 200.000 Danske og sende dem uuddannede til Østfronten; Borberg mente, at der i så Tilfælde ville komme Revolution herhjemme; men hvad ville det hjælpe os?

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti