5. Oktober 1918

Brev fra Viggo Jarl.

Et langt overstrømmende kærligt Brev fra Viggo fyldte min Sind med Glæde. Også fra Axel Jarl var der Brev, han glæder sig over Viggos og min Lykke. Store Begivenheder! Prins Max af Baden tysk Rigskansler, i Spidsen for et fuldstændig parlamentarisk Kabinet, der endog rummer Socialdemokrater i sin Midte. Det er et mægtigt Skridt mod Freden! Desuden er Kong Ferdinand stukket af, og Bulgarien går ind på alle de Allieredes Forlangender!

Billedhuggeren Viggo Jarl (1879-1965) som ældre. Udateret fotografi. Privateje.

Årti