5. Maj 1946

Etårsdagen for Befrielsen.

Så Kongen og Dronningen køre forbi hen til Korset ved Runddelen, i Aften skal der være Asfaltbal omkring Korset, en mindre passende Sammenblanding. Folk var meget højt oppe under Fakkeltoget til Christiansborg i aftes, en Mand holdt tale til Kongen, begyndte således: ”I dag er det [1] År siden, det lille Danmark besejrede det store Tyskland; det er Storhedsvanvid af reneste Karat”.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti