4. Maj 1913

Minder fra Krigen 1864.

Da jeg havde spist på Hotellet gik jeg en meget lang Tur, først op på Højderne ved den nordlige Side af Fjorden og så på Villaerne[,] derpå ud ad Kolding Landevej der hvor Tyskerne kom marcherende ind i Vejle 1864. Afdøde Fru Wittrup fortalte om hvorledes de indkvarterede Tyskere kom ind i Præstegården og som vilde Dyr kastede sig over den Mad hun og hendes Datter, den senere fru Ring, skabte til dem, og de så ud som vilde Dyr, med Blod og Krudtslam på Uniform og Hænder.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti