30. April 1945

Adolf Hitler begår selvmord.

Var oppe hos Thomans for at få gjort noget ved min Bandage. Kai Nielsen fortalte, at en tysk Professor, der har fået det ene Ben skudt af under Krigen, og som Thomans skaffer et kunstigt Ben, havde i går sagt til Nielsen, at Tyskland i løbet af en Menneskealder ville forblive så fattigt, at der ikke ville blive Råd til nogen Art af Luksus, ingen ville have Råd til at holde et Privatautomobil, Professoren havde opgivet ethvert Håb om en blot nogenlunde gunstig Udgang af Krigen; han ventede i Sommerens Løb en ny Krig på Tysklands Grund, nemlig mellem Amerika og England på den ene Side og Rusland på den anden. Nielsen mente, at der forestod Danmark nogle urolige Dage, Undergrundens Forbrydere rørte på sig. Tyskerne havde i de sidste Dage eksproprieret alle Cykler og Automobiler i hele Landet, desuden havde de besat Københavns Vandværk, Den engelske Radio melder, at Hitler er død i en Bunker i Berlin, og at flere af den tysk Hærs højeste Officerer have taget sig af Dage, det samme gælder flere Spidser inden for det nazistiske Parti.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti