30. April 1939

Danmark mobiliserer delvist.

Forsvarsministeren har indkaldt 9000 Mand som Følge af de urolige Forhold i Europa, også et Par Krigsskibe er blevne bemandede. Der er såmænd al mulig Grund til det, da Situationen ser meget truende ud. Hitler har selvfølgelig reageret overfor Chamberlains Erklæring om, at England, Frankrig og Rusland vil ilde Polen til Hjælp, om det føler sig truet Tyskland. Polen skal nok finde et Påskud til at ”føle sig truet”, det stakkels Danzig ligger lige for Hånden. Det er dog for galt, om der skal bryde en Verdenskrig løs, fordi Chamberlain [vil] forhindre, at Danzig, hvis Indbyggere for de 95 Procents vedkommende er Tyskere, og som fra Tidernes Morgen har været en Del af det tyske Rige.

Den britiske politiker og premierminister Neville Chamberlain (1869-1940). Fotografi 1936. National Portrait Gallery, Storbritannien.

Emne
Årti