29. Januar 1889

Frankrig er tæt på at blive et diktatur.

Det lader næsten til at Boulanger skal blive Diktator eller Kejser af Frankrig, nu er han i Seinedepartementet bleven valgt ind i Kammeret med 80000 Stemmers Majoritet, Republikken synger vist på sit sidste Vers. Det er da et Held for Landet, når man tænker sig, hvor dybt Landet er faldet i Republikkens Tid. Det er da sikkert at Flertallet i Frankrig er ked af de nuværende Regering, hvad enten de nu ønske Kongedømme, Kejserdømme eller Republik under andre Former. Det er meget betegnende det, at de have så travlt med at finde ”Manden” ligesom dengang Napoleon den store fremtrådte, hvor vidt Boulanger er Manden, det står i Skæbnens Bog, måske arbejder han for Orleanisterne eller Bonapartisterne. Mærkelige Tilstande herske rigtignok i Frankrig, når man tænker sig, at en så stor Del af Befolkningen samler sig om en Mand. Jeg har nu altid holdt på Bonapartisterne, der er Prins Viktor Napoleon, lad os holde på ham, man kan jo vente alt nu i Frankrig. Hvad vil Preussen sige, når der sker en Statsomvæltning i Frankrig? Jeg stoler nu fuldt og fast på Rygtet om den unge Kejsers krigeriske Lyster. Det var nu for en Forandrings Skyld lidt politiske Kandestøberier.

Officeren og politikeren Georges Ernest Boulanger (1837-1891). Fotografi af Atelier Nadar cirka 1880. Privateje.

Emne
Sted
Årti