27. Maj 1918

Med færge i Danmark under krigen.

Det var en hel Vognpark, der rykkede ud fra Slottet mod Lohals, først de 3 Damer med Kammerjomfruer i Lundsgaardsvognen, så jeg i den gule og endelig Bagagevognen. I Lohals måtte vi vente lidt på Damperen. Det var så varmt, at Damerne kunne sidde oppe på Dækket. Jeg talte lidt med Kaptajnen om den forøgede Minefare. Englænderne vente nok et tysk Søtogt til Østersøen og have derfor udlagt Miner i Kattegat, hvor derfor Sejladsen er meget farlig, naturligvis også i Storebælt. Vi talte lidt med den skikkelige Restauratrice, der sendte en så smuk Krans til Faders Begravelse. Det vakte megen Bevægelse mellem Passagererne, da en tysk Minekran strøg forbi os, slæbende på en dansk fuldt lastet Skonnert, som den havde kapret her midt i de danske Farvande og nu bragte som Bytte til Lübeck. I Sandhed Tyskerne genere dem ikke. Vi havde en Time i Korsør, så der var god Tid til at sikre os Pladser. Da senere Passagerne kom stormende fra Dampfærgen, kunne vi i Ro se på den til Tider komiske Kamp for at få Pladser. I København tog vi ind i Kronprinsessegade, hvor ingen af os havde været siden Faders Død, det kneb da også noget for Moder.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti