26. August 1939

Den udenrigspolitiske situation i Europa.

Situationen ser lidt roligere ud i Dag, idet Hitler har erklæret at ville nøjes med Danzig og Korridoren… Da jeg kom hjem, var Nyhederne atter dårligere, det lader til, at Hitler vil have tilbage de Dele af Polen, som Preussen havde inden 1919, det vil sikkert fremkalde Krig! Blot Chamberlain, Halifax, Daladier og Bonet skulle med ned i Skyttegraven, så blev der såmænd ingen Krig. Men hvem vil nu vise sig som den stærkeste? Jeg er overbevist om, at Italien vil gøre som i 1914, først forholde sig neutral og se, til hvad Side Lykken vil hælde, og så måske falde sin nuværende Forbundsfælle i Ryggen; men tænk også, hvor Italien er udsat, med den store åbne Kyst.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti