24. Oktober 1910

Landstingsvalg i Danmark.

Den Gamle kom meget glad tilbage fra Audiensen hos Kongen, der havde tilkendegivet sin Beklagelse af hvad der var sket i Odense samt takket ham fordi han straks havde taget Hensyn til hans Ønske. Dertil svarede Faderen, at han altid betragtede et Ønske fra Kongens Side som en Lov, og Kongen sagde så, at det havde han aldrig tvivlet på, men det glædede ham at få det bekræftet.

Politikeren og lensgreven Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti