24. August 1914

Krigens gang.

Så mig lidt om i Byen og talte med den gravitetiske Borgmester Andersen, der kom med den sunde Bemærkning, at privat og i Samtaler med Bekendte måtte man virkelig have Lov til at vise Sympatier for Franskmændene. Hjem med Banen, overalt på Stationerne stod Folk og snakkede og gestikulerede i Anledning af Det Forenede tvende Dampere, der er ødelagte af tyske Miner. Hjemme på mit Bord lå et Brev fra Zahle, de takkede for mit Brev og billigede hvad jeg havde skrevet til Gradewitz, Zahle mente, at Pressen og den offentlige Mening ”holdt Tungen tilpas lige i Munden”.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti