23. Marts 1940

Krigssituationen i Europa.

Her er både engelske og tyske Gæster på Terminus, og begge Hold udtaler sig meget åbenhjertigt til både Portier og Inspektør; ingen af Parterne tror på snarlig Fred, både Hitler og Chamberlain vil hænge til det yderste, foreløbig går eller sjokker Frankrig efter England. I Tyskland gives der kun Kødkort tre Gange om Ugen, og Smør er en Sjældenhed; i England halvsulter man; Halvdelen af Englands Høns er slagtede som Følge af Fødemangel.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti