23. Marts 1933

Situationen i Europa.

Hvor er det dog en smuk Årstid! I Dag så jeg de første Skovmærker. Ude i Verden er det ikke så smukt, men det trækker dog af til fredeligere Forhold. At Hitler og Mussolini hurtig ville finde hinanden, kunne man tænke sig, men at der i en rivende Fart skulle blive Udsigt til en Art Alliance mellem Frankrig, England, Italien og Tyskland, havde jeg dog ikke tænkt mig. Ejendommeligt at se den tyske Rigsdag vedtage sin egen Tilsidesættelse til Fordel for Hitler, der kommer til at regere lige så enevældigt som Mussolini. Min gamle Teori om, at Danmark aldrig har været så godt regeret som under den gale Christian den syvende bekræfter sig; i Dag skriver Preben fra London, at Göring har været to År i en Sindssygeanstalt og Hitler to Gange behandlet på Nerveklinik som følge af nedbrudte Nerver!

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti