23. Marts 1931

Den politiske situation i Østersøen.

Preben skriver om de vanskelige Forhold i England, han så nu de indiske Fyrsters Sammenkomster med de engelske Ministre og disses Koner, tidligere Kokkepiger og Sypiger og mindedes den holstenske Adels Udtalelser om at den ikke ville regeres af den sjællandske Bonde. Preben er meget betænkelig ved vore Afrustningsplaner, når den nye store Krig kommer, den mellem England og Rusland-Tyskland, kan Østersøen ikke være et mare clausum for det bliver formodentlig der, at de afgørende Kampe skal føres. Nej en kraftig Kongemagt er det eneste, der kan holde sammen på heterogene Lande og Folk, det så vi her i Danmark i 1848 med Helstaten. Nu begynder også Tvangsauktioner her på Egnen, tre store Gårde ude på Hindsholm er solgt i disse Dage. Skovrideren meget syg, han og hans Kone hang meget ved Moder, det har jeg altid regnet dem tilgode.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti