22. November 1914

Forskelligt fra dagligdagen.

Jeg har efterhånden fået adskillige Søndagsvaner, først den gamle at ligge længe om Morgenen, dernæst at springe Frokosten over og i Stedet for at drikke Fru Nielsens lækre Chokolade, dernæst ikke at gå ud hele Dagen og at samle en Del Brevskriveri til Søndag. Det var mange Breve, jeg fik fra Hånden, blandt andet skrev jeg til Paris for at opnå nogle Lempelser for Willy Gradenwitz i hans Krigsfangenskab, dernæst et Fødselsdagsbrev til Viggo. 

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti