21. December 1942

Frits Ahlefeldt-Laurvig beskriver Frankrigs udenrigspolitiske situation.

Skrev en Mængde Breve. Meget optaget af Begivenhederne i Frankrig, det ulykkelige Frankrig. Petain, Sejrherren fra Verdun må opleve den ene Ydmygelse efter den anden, nu har han måttet lade Laval, den, der faktisk under Tyskernes Overhøjhed, regerer Frankrig, rejse til Berlin for at forhandle med Hitler og Greve Ciano, medens han roligt må se på, at Darlan og De Gaulles slås om, hvem af dem, der skal styre det Frankrig, som ligger udenfor Europa. Også de to Forbundsfæller England og Amerika, ligger i Hårene på hinanden, og Eisenhower får mere og mere Overtaget.

Officeren og politikeren Philippe Pétain (1856-1951). Fotografi cirka 1930. Privateje.

Emne
Årti