2. Oktober 1942

Frikorps Danmark hjemme på orlov.

På Tilbagevejen mødte jeg Houmark med hvem jeg gik en Tur. Houmark fortalte, at Hitler var meget fortørnet over, at Kongen havde klaget til ham over de ferierende Frikorpsmedlemmers Opførsel her i København. Føreren havde i den Anledning befalet Kongen at komme til Berlin for at afgive en fyldig Forklaring, hvortil Kongen havde svaret, at han var for gammel til at rejse, men at han ville sende sin Søn som Stedfortræder; både Renthe-Fink og General Lüdke have imidlertid forladt København. Kongen har i et Telegram til Hitler udtrykt sin Beundring for Føreren, der forhåbentlig lader sig formidle. Houmark fortalte endvidere, at en Nattevagt af en Fejltagelse var blevet skudt ihjel af en vagthavende Gardist; Vagten havde nærmet sig uden at afgive Feltråbet, og da han ikke svarede på Gardistens Tilråb, blev han skudt lige gennem Hjertet. Om Natten holder to Garderløjtnanter Vagt ved Døren ind til Kongens Sovekammer.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti