19. November 1936

Forholdene for teatrene.

Atter Uro i Frankrig, Blums højre Hånd, Indenrigsminister Salengro har taget sig af Dage ved Gasforgiftning, efter at hans politiske Modstandere have beskyldt ham for at være deserteret under Verdenskrigen og være løbet over til Preusserne. Hvorledes er det mon med denne Desertion? Det går elendigt for Teatrene, særlig har Betty Nansen Teatret det ene Uheld efter det andet. Blot den gamle Frue ikke spiller fallit midt under Sæsonen, så der skal spilles på Deling, det mislykkes næsten altid. Nej Stykker som Hedda Gabler interesserer ikke Nutiden i Modsætning til i min Ungdom ler man nu af sådanne Udtryk som ”at dø i Skønhed” og ”med Vinløv i Håret”. Kommunisten Per Knutzon ude i Riddersalen har fået Vind i Sejlene, siden Bladene have bekendtgjort, hvor umoralsk og forargeligt den fordrevne tyske Kommunist, Bert Brechts Rundhoveder og Spidshoveder er, det kan Publikum ikke stå for; Det Kgl. Teater går i Riddersalens Kølvand.

Skuespillerinden og teaterdirektøren Betty Nansen (1873-1943) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti