19. Juni 1939

Verdenspolitisk uro.

Nu er der Uro i et andet Verdenshjørne, Japanerne vil smide Englænderne ud af Tientsin; hvor træder dog Englands Svækkelse stærkere og stærkere frem. Chamberlain har vist med sin Gammelmandsforsigtighed bidraget til, at Tyskland, Italien og Japan mener at kunne tillade sig hvad det skal være, og Rusland optræder med megen Sikkerhed over for England, hvis Anmodning om Støtte i Tilfælde af Angreb på England, det besvarer ret kølig, Rusland er mere og mere ved at blive en asiatisk Magt.

Den britiske politiker og premierminister Neville Chamberlain (1869-1940). Fotografi 1936. National Portrait Gallery, Storbritannien.

Emne
Årti