18. Februar 1919

Lensafløsningen.

Samtlige fynske Majoratsbesiddere holdt Møde henne i Klubben angående Loven om Len og Stamhuse, som alle var enige om at erklære for et eksempelløst Rov, men alle var også enige om, at der var intet at gøre. Jeg foreslog så vi skulle tilkendegive over for Offentligheden, at vi alle sammen tog bestemt Afstand derfra og at det ikke var os, der ønskede Loven gennemført for at få Lov til at putte Fideikommis-Kapitalen i Lommen, således som Regeringen tror eller lader som den tror, og som store Dele af Publikum tror. Jeg blev meget træt af at tale, da jeg var den, der mest førte Ordet. Rudolph Juel fandt, at jeg så uhyggeligt dårlig ud. Alle var meget venlige imod mig, underligt således efterhånden at være rykket op mellem dem af den ældre Generation. Men jeg havde ikke Kræfter til at fortsætte om Aftenen og næste Formiddag og bad mig undskyldt.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti