17. September 1914

Forskelligt vedrørende krigen.

Var henne hos den gamle forhenværende Vejmand Hans Larsen i Sibirien og lovede ham den ledigblevne Portion af Revningelegatet, da han sidder småt i det. Selv i dette fattige afsidesliggende Hjem er der en flammende Indignation over Tyskernes Skændselsgerninger i Belgien. Hans Larsen fortalte om sin Deltagelse i Krigen 64. Talte med Sognefogeden, der spredte Chilisalpeter på sin Mark, vi talte om den forfærdelige Mulighed, at Englænderne skulle gå gennem Bælterne, så vil Danmark dele Skæbne med Belgien.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti