13. Oktober 1918

1. Verdenskrig lakker mod enden.

Efter Frokost kom Hans Rasmussen ind i Testuen og meldte, at der var kommet en Telefonmeddelelse; han havde sin mest højtidelige Mine på. Han bragte os det første glade Budskab, det Verden har sukket og længtes efter, nemlig at Tyskland er gået ind på alle Wilsons 14 Punkter samt erklæret sig villig til at rømme Belgien og Nordfrankrig. Vi blev alle dybt betagne af Glæde i hele Menneskehedens Navn, det må nødvendigvis betyde en snarlig Afslutning på Verdenskrigen. Moder og jeg følte Trang til at få det bekræftet, og jeg løb til Telefonen og ringede til Ølandenes Dagblad, der meddelte mig, at det var sandt. Fru Damkjær tilføjede, at Kejseren rimeligvis ville abdicere, og den forhadte Kronprins ligeså.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti