11. November 1914

Brev fra Viggo Jarl.

Langt kærligt Brev fra Viggo, som jeg netop har tænkt så meget på i disse Dage. Han fortæller interessant om den smukke Stemning, der hersker i Paris, alle er beredte til at ofre Liv og Velfærd, der hersker Ro, Tillid og Tryghed. Når de nye Årgange af Tropperne marchere ud af Paris, lyder Marseillaisen fra alles Læber og opmuntrende Tilråb sendes til Soldaterne, men der er ingen eksaltation. Talrige bebrillede Videnskabsmænd følger de tyske Tropper, selv Bode er med, de sætte Plyndringen af de belgiske Kunstsamlinger i System. De tyske Prinser, selv Kronprinsen af Preussen, fører Emballage med dem, for at indpakke hvad de røve på de franske Slotte, hvor de er indkvarterede. Om det Spionsystem, der har været sat i Gang i Årevis før Krigens Udbrud fortæller Viggo de uhyggeligste Ting.

Billedhuggeren Viggo Jarl (1879-1965) som ældre. Udateret fotografi. Privateje.

Årti