11. Juli 1939

Den udenrigspolitiske situation i Europa.

Preben er så opfyldt af Skræk over Verdenssituationen, skriver om, hvorledes ”den uhyggelige Djævel i Moskva, Stalin, ler i Skægget over Chamberlain og Hitler, der begge forgæves bejler til ham for at forhale Verdens Undergang”. Preben giver Ramsay MacDonald hele Skylden for den ulykkelige Situation, Verden befinder sig i, han demobiliserede den engelske Hær og Flåde og overlod til Vrøvleforeningen nede i Gent at våge over en umulig status quo.

Sovjetunionens leder Josef Stalin (1878-1953). Udateret fotografi. Privateje.

Emne
Årti