10. April 1917

Krigens udvikling og en mulig fredskongres.

Der var mange, som skulle med Toget fra Kerteminde, var glad over at skulle til Odense, disse Ture er jeg kommet til at holde meget af. Talte på Stationen med Pastor Bierre om Prebens eventuelle Foredrag. I Odense var jeg først henne at blive klippet og barberet af Beyer, var så inde at hente min Billet på teatret, et af Orkestrets Medlemmer, der stod inde hos Billethandleren, hilste på mig, de kender mig alle der henne på Teatret. Jeg hvilede inden jeg skulle spise, havde en ordentlig Hunger til Middagen da jeg ikke havde spist siden om Morgenen. Var henne i Fyens Forsamlingshus at høre Dansk-Canadieren holde sit Foredrag om sin Deltagelse i Krigen på Vestfronten, jeg blev forbavset over at høre, at de mange Historier om, hvor komfortabelt de engelske Soldater har det i Løbegraven, virkelig er sande, de har således Klaverer, Biografteatre og Badeanstalter dernede. Han fortalte også om Rotteplagen dernede og hvorledes de førte Krig på disse Gnavere ved Hjælp af tæmmede Hermeliner. Det interessante af Villy Torps Lysbilleder var det, hvor man så det engelske Feltartilleri i Virksomhed, Skuddene fra hver Kanon blev affyrede med et Par Sekunders Mellemrum. Jeg sad ved Siden af Fru Egede, der sagde, at der var Planer oppe om, at den tilstundende Fredskongres skulle afholdes i København og at Etatsråd Andersen fra Østasiatisk Kompagni skulle være Kongressens Talleyrand, han er jo persona grata hos de fleste af de herskende Fyrster, kommer han til England bor han hos Kongen, og tager han til Tyskland, lader Kejseren ham afhente i Warnemünde af et Ekstratog! Og den Mand var for 50 År siden en lille fattig Husmandssøn, der stod på Landevejen ved Juellinge, da Onkel Isse og Tante Polly kørte fra Kirke efter deres Bryllup. Var bagefter oppe hos Marstrand, vi talte om Slaget ved Arras, under hvilket Englænderne have taget 12000 Tyskere til Fange, her kunne Tyskerne da ikke sige ”at de have trukket dem tilbage til de allerede forberedte Stillinger ”forkortet Fronten” og hvad det alt sammen hedder. Fik en Kakao komplet hjemme på Hotellet.

Direktøren og etatsråden H.N. Andersen (1852-1937) som ældre. Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti