1. September 1940

Om Kai Munks dramatik på Det Kongelige Teater og Ejnar Howalts dramatik på Folketeatret. 

Mine Udtalelser til Berlingske Tidende er bleven til en hel Lavine, Pressen over hele Landet har travlt med Sagen og holder absolut med mig; i dag skriver Professor Ellinger om Stykket og forlanger, at Det Kongelige Teater, at Forestillingen ikke må finde Sted, men skal aflyses. Jeg har tænkt en Del over Howalts Stykke; det danske Publikum skulle nødig blive som det franske var det under den Tredje Republik, denne Koncessionsperiode; det franske Publikum ville ikke læse om eller se Fremstillet på Scenen unge uskyldige Piger, og så rettede Forfatterne sig efter det. Var i Eliaskirken, hvor Bartholdy prædikede. Da det Dag ud og Dag ind er koldt og blæsende, gik jeg ikke til Alsangen. Talte med Castenskiolds ved Middagen, de havde spist hos Prinsesse Thyra, der havde udtalt, at hun satte så megen Pris på mig. Prinsessen sad og titulerede Tyskerne Svin og Asener, ganske som Kejserinde Dagmar plejede at gøre. Hitlers Befuldmægtigede i Danmark, Baron Renthe-Fink, ved godt med Besked om Kongens Søskendes Tyskerhad, han går i en lang Bue udenom Prinsesse Thyra for ikke at komme til at hilse på hende. Castenschiolds mente som jeg, at Kronprinsessen af Norges Rejse til Amerika var den rene Galskab. 

Præsten og forfatteren Kaj Munk (1898-1944). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti