1. Oktober 1938

Münchenaftalens betydning.

Preben kom til Middag, optaget af de store Begivenheder; han bliver ikke træt af at kalde Hitler en Skurk, en Forbryder: Prebens Motivering er den, at Hitler kunne få Sudeterlandet gratis og dog ville fremkalde en Verdenskrig. Preben læste et Par Breve op fra Ingegerd fra London. Hun er lige så højt oppe som Preben i Harme mod Hitler. Jeg sagde til Preben, at man skulle glæde sig over Freden, således som alle gør det; Chamberlain modtages ved sin Hjemkomst som en Triumfator, som om han kom hjem efter at have sejret i en stor Krig, det er dog et glædeligt Tidens Tegn. Parisernes Modtagelse af Daladier er lidt mere behersket; man har i Seinestaden Indtrykket af, at Frankrig er ved at synke ned til en Magt af anden Rang som i Ludvig Philips Tid.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti