8. September 1918

Den tyske kejsers image.

Provsten fortalte i sin Prædiken i dag om et Billede, på hvilket man så Kejser Wilhelm stå over for Kong Albert. Kejseren har en brutal og hoven Mine, rundt om ham ser man Huse i Ruiner, rygende Tomter, flygtende Kvinder og Børn. Kong Albert er i Pjalter og med uredt Hår, til ham siger Kejseren: ”Jeg har skudt dine Huse i Brand, bragt dit Folk i Slaveri og jaget dig ud af dit Land til Straf fordi du vovede at sætte dig op imod mig, hvad har du nu tilbage?” Kong Albert: ”Jeg har bevaret min Sjæl.” Fra mit vindue så jeg hvorledes en Vognladning Fødevarer blev besørget ud af Slotsgården for at befordres videre til Broløkke, hvorhen Moder og jeg flytte imorgen, Fru Johansen stod i Køkkendøren og mønstrede alt med en myndig Mine. Jeg havde en Del at skrive. Forhandlede med Hans Rasmussen om en Del, der skulle ordnes inden min Bortdragen til Broløkke.

Kejser Wilhelm 2. af Tyskland (1859-1941). Fotografi 1915. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Årti